ENDICO Sp. z o.o.
|HOME| |Kontakt|
ENDICO Sp. z o.o.
Jelenia Góra
Obraz z kamery podwodnej

widok z kamery podwodnej
umieszczonej w przepławce
kliknij aby powiększyć obraz

Obraz z kamery podwodnej 2

widok z kamery podwodnej
umieszczonej w przepławce
kliknij aby powiększyć obraz

ENDICO Sp. z o.o. jest Spółk±-córk± (100% udziałów) Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z siedzib± w Gdańsku.

Do życia została powołana w roku 2000 pod nazw± ENEKO Sp. z o.o., natomiast działalno¶ć operacyjn± rozpoczęła w roku 2002.

ENDICO Sp. z o.o. prowadzi działalno¶ć w następuj±cych obszarach:

  • Przygotowywanie lokalizacji pod budowę,
  • Projektowanie,
  • Budowa,
  • Eksploatacja,
  • Produkcja energii elektrycznej.
    
  • MEW,
  • Obrót ¶wiadectwami pochodzenia,
  • Obrót uprawnieniami do emisji.

Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy

– 5.964.000 zł
– 2.392.757 zł

Firma matka – GPEC Sp. z o.o. (100% udziałów).

GPEC Sp. z o.o.GPEC Sp. z o.o.
jest liderem branży ciepłowniczej na Pomorzu. Firma, oprócz dystrybucji, zajmuje się także produkcj± ciepła i energii elektrycznej. Udział w rynku ciepła na obszarze działalności firmy wynosi ponad 60%.

Poczatek strony

Na pocz±tek strony

 

MEW, CONTRACTING, BIOMASA, MAŁE ELEKTROWNIE WODNE, audyty energetyczne, MEW, CONTRACTING, BIOMASA, MAŁE ELEKTROWNIE WODNE, audyty energetyczne, MEW, CONTRACTING, BIOMASA, MAŁE ELEKTROWNIE WODNE, audyty energetyczne, MEW, CONTRACTING, BIOMASA, MAŁE ELEKTROWNIE WODNE, audyty energetyczne, MEW, CONTRACTING, BIOMASA, MAŁE ELEKTROWNIE WODNE, audyty energetyczne, MEW, CONTRACTING, BIOMASA, MAŁE ELEKTROWNIE WODNE, audyty energetyczne, MEW, Małe Elektrownie Wodne, CONTRACTING, BIOMASA, KONTRAKTING, audyty energetyczne, handel CO2, projektowanie elektrowni wodnych (MEW), budowa elektrowni wodnych (MEW), eksploatacja elektrowni wodnych (MEW), elektrownia wodna Zielonka (MEW), elektrownia wodna Przechowo (MEW),  ¶wiadectwa pochodzenia, odnawialne Ľródła energii, audyt energetyczny, pellety, pellets, ¶wiadectwa pochodzenia, czysta energia, energia odnawialna, zielona energia, Tomasz Kowalczyk, Jacek Zielke

© Projekt i wykonanie strony: Mariusz Zielonka - ENDICO Sp. z o.o.

Pozostale_spolki
vmenu_bkg
vmenu_bkg
vmenu_bkg
vmenu_bkg
vmenu_bkg